Фиеп идеја

Основана 1923. у Бриселу, Федерација је имала за циљ да промовише развој бројних активности из области Образовања, Физичког васпитања и Образовања у спорту, Спортских активности за све, Фитнеса и здравља, Рекреације, да пропагира заштите природног окружења у свим земљама света, да негује међународну сарадњу на овим пољима.

ФИЕП је независна невладина организација, која је спремна да сарађује са свим појединцима, институцијама и организацијама са намером да оствари зацртане циљеве. Федерација обезбеђује мрежу контаката и заправо је начин комуникације и размене материјала међу појединцима и организацијама. Има статус „Пријатељске организације” (енгл. Recognised Organization) међународног Олимпијског комитета. Блиско сарађује са Међународним саветом за спортске дисциплине и физичко образовање (енгл. International Counsil of Sport Science and Physical Education), Арапском конфедерацијом за спорт (енгл. Arab Confederation of Sport), Арапском организацијом за физичко образовање и спорт (франц. L’Union Arabe de l’Education Physique et du Sport) као и са многим другим међународним организацијама.

Велики број догађаја, пројеката и других активности које Федерација организује или подржава тичу се научних, техничких, наставних или управних аспеката физичког васпитања, спорта, рекреације, фитнеса и здравља. Међу најзначајнијим активностима, које ФИЕП спроводи, јесу: објављивање ФИЕП Билтена (енгл. FIEP Bulletin), који се у разним облицима штампа већ више од 75 година; организација и подршка регионалних и ad hoc комисија, праткичних курсева, конгреса и симпозијума, размене појединаца и група; научна истраживања; размена докумената и информација са другим националним и међународним телима. ФИЕП мрежа Националних представника (енгл. FIEP network of National Delegates), Комисија и чланова заступљена је у више од 120 земаља, а овај број расте са појавом нових земаља чланица.

ФИЕП развој

Сама идеја да се оформи међународна организација за физичко васпитање први пут се јавила на Међународном конгресу физичког образовања (енгл. International Congress of Physical Education) у Паризу (Француска), који се одржавао од 30. августа до 6. септембра 1900. Тада је оформљена Трајна међународна техничка комисија за физичко васпитање (енгл. Permanent International Physical Education Technical Commission), чији су чланови били знамените личности из области физичког васпитања у то доба: Мосо (Италија), који је уједно вршио и дужност председника, Демени(Француска), Фосепрес (Белгија), Кабезас (Чиле), Кјер (Данска), Хрисафис (Грчка), Тонгрес (Шведска). Представници из шеснаест земаља оформили су комисију за унапређење квалификација чланова који су долазили са универзитета.

Међународни институт за физичко васпитање (франц. Institute Internationale d'Education Physique) касније је оформљен, током Odensée међународног конгреса (енгл. Odensée International Congress), који је трајао од 7. до 10. јула 1911. Циљеви овог института били су: а) да омогући напредак у науци о физичком васпитању и њеној практичној примени, да на једном месту групише резултате истраживања и експеримената који су се вршили широм света и да утврди правце даљих истраживања; б) да шири принцип да физичко образовање мора да се развија у сарадњи са интелектуалним и моралним образовањем.

Активност Института прекинуло је избијање Првог светског рата. Ипак, он поново оживљава 1923, са појавом Међународне федерације за гимнастику франц. Fédération Internationale de Gymnastique Educative, F. I. G. E). Сам тај чин сматра се каменом темељцем ФИЕП-а. F. I .G. E је званично оформљен 2. јула 1923. током Међународног конгреса у Бриселу (енгл. Brussels International Congress). Та нова институција је окупљала федерације, удружења и организације из великог броја земаља. Њен први председник био је генерал Лефебире (Белгија), који је 1924. председничко звање предао пуковнику Ејмару Нермаму (Шведска), који је на тој функцији остао до 1935.

Фебруара 1931. Федерација је објавила прво издање свог часописа, који је касније постао један од првих специјализованих часописа посвећених физичком васпитању у свету. Часопис и данас излази.

Године 1935. мајор Јозеф Тулин (Шведска) изабран је за председника, а његов мандат је трајао до 1958. Током Прве генералне скупштине у Истамбулу (енгл. Istanbul General Assembly l), за време Светског конгреса (енгл. World Congress) који је одржан од 2. до 9. августа 1953, Тулинов предлог је прихваћен и Федерација је променила своје име у Fédération Internationale d’Education Physique – FIEP.

На Генералној скупштини у Бриселу (Белгија), одржаној 4. и 5. јула 1958, Тулин је због својих година дао оставку на место председника, које је преузео проф. др Антонио Леал Д’Оливеира (Португал) и на коме је остао до 1970. Већ крајем шездесетих година прошлог века утицај ФИЕП-е на светској сцени је био довољно велики подстрек да се напише ФИЕП – Манифест о физичком васпитању (енгл. FIEP – PHYSICAL EDUCATION WORLD MANIFESTO), који је објављен 1970. Манифест је поставио основне концепте физичког васпитања и усмеравао његов развој широм света након што је преведен на све језике света.

Др Пјер Серин (Француска) био је ФИЕП председник од 1970. до 1983. Захваљујући његовом раду ова институција је проширила опсег својих делатности на све континенте тако што је добила представнике из више од сто земаља и промовисала велики број значајних догађаја. Његова администрација је ујединила активности Fédération Internationale D’Education Physique на пољу Физичког васпитања, Спорта за све и Научних активности.

Године 1984, након смрти др Серина, проф. Џон Ендрјус (Енглеска избаран је за светског председника и на тој позицији је остао до јануара 2000. Ујединио је ФИЕП у једну светску организацију која је заступљена у великом броју земаља, направио добар продор у земље Латинске Америке, оформио Prince Faisal награду за науку (енгл. Prince Faisal Scientific Prize) и ојачао везе са арапским земљама.

На Генералној скупштини у Фоз до Игуасу (Бразил), која је одржана током Светског конгреса из физичког васпитања (енгл. Physical Education World Congress) од 9. до 13. јануара 2000, Проф. др. Manoel José Gomes Tubino (Бразил) изабран је за светског председника изабран је проф. др Маноел Жозе Гомес Тубино. Током тог конгреса објављен је ФИЕП 2000 – Светски манифест о физичком васпитању (енгл. FIEP 2000 – PHYSICAL EDUCATION WORLD MANIFESTO). Овај нови документ, објављен након тридесет година, шири концепт физичког васпитања и базира се на чињеници да је физичко образовање право сваког појединца.


Национални делегат:

Ненад ЖИВАНОВИЋ
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу
Бранка Миљковића 79/17, 18000 Ниш, СРБИЈА
Телефон: +381641279766
Факс: +38118242482
E-mail: zivanovic@fsfv.ni.ac.rs

Асистенти националног делегата:

Верољуб СТАНКОВИЋ
Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини
Доситеја Обрадовића б.б., 38218 Лепосавић, СРБИЈА
E-mail: veroljub.stankovic@pr.ac.rs

Ивана МИЛАНОВИЋ
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду
Благоја Паровића 156, 11030 Београд, СРБИЈА
E-mail: ivana.milanovic@fsfv.bg.ac.rs

Ненад СТОЈИЉКОВИЋ
Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу
Чарнојевића 10a, 18000 Ниш, Србија
E-mail: snesadif@yahoo.com
Повратак на врх