FIEP Србија | О часопису

О часопису "ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ КРОЗ ВЕКОВЕ"

 

Urbi et orbi

journal banner
У великој и разгранатој породици физичког васпитања и спорта, у којој изговорена и писана реч заузима значајно место, часопис ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ КРОЗ ВЕКОВЕ појављује се са жељом да попуни једно празно место у текућој публицистици. А то место није упражњено неким декретом или стихијском „непогодом“, већ је продукт времена у коме живимо. Овај (наш) „нови свет“ изгубљених душа дубоко се укоренио и у нашој струци; од праксе до теорије, и обрнуто, човек се види као сићушан атом који се усамио и умислио да је довољан (и) самоме себи. Нигде човека који је личност – једна, јединствена и непоновљива. Ово је, по нашем мишљењу, опасно не само по човека, већ и по цивилизацију (којој припадамо) и њен даљи развој.

Због тога чланови ФИЕП секције за историју физичког васпитања и спорта, уз подршку Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу (Србија), покрећу овај часопис, са жељом да покушају да се човеку унутар физичког васпитања и спорта поклони пажња и мало другачијим истраживањима и размишљањима приђе његовој личности. То није нимало лак задатак, али сви заједно, а редакција часописа посебно, бринућемо да овај (само)постављени задатак успешно обавимо.

У жељи да, у складу са латинском сентенцом назначеном у наслову ове кратке преамбуле, будемо доступни свима и свакоме, трудићемо се да истраживачке радове представимо тако да буду разумљиви, инспиративни и подстицајни. Из различитих углова, а пре свега из угла историје, философије, теорије и методологије, публиковаћемо радове који ће говорити о физичком васпитању и спорту имајући у виду, пре свега, човека – личност, јединствену и непоновљиву. То је наша намера, а време ће показати колико ћемо у томе успети.

Ова наша жеља – да личност човека ставимо у први план, није наша интелектуална екстраваганција и жеља да будемо другачији, већ нужда која нас учи да мислимо (Е. Блох). Ново време пуно изазова, не само за младе људе, диктира своја правила која говоре – све нам је дозвољено. Због тога, уместо да говоримо о спортским култовима (култ тела, култ спортског резултата и култ спортског профита), желимо да говоримо о култури физичког вежбања. И то тако да, када кажемо култура, помислимо на наше згуснуто искуство (Г. Олпорт), видимо културу као наше огледало у коме се огледамо и, ако имамо очи да видимо, видимо какви смо. У овом огледалу се види и потреба човека за физичком вежбом и физичким вежбањем, али и начин како човек ту потребу задовољава. Да ли физичку вежбу користи као своју благодатну храну, или тек као и сваку робу коју може да купи (и прода)? Ово питање, достојно Шекспировске упитаности: бити или не бити?, одавно се појавило у нашој струци, у форми: Куда иду спорт и физичко васпитање, и шта са човеком као њиховим средиштем?

Ово су само нека од бројних питања која очекују јасан одговор. А наша је жеља да радовима које ћемо објављивати помогнемо у одгонетању и тражењу могућих одговора на ова, нимало лака, питања. То ћемо чинити, за сада, два пута годишње.
 

Ненад Живановић

 

Vol. 1 No. 1 - 2014

90 ГОДИНА МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – ФИЕП

Кристина Пантелић Бабић, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска
Ненад Стојиљковић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија


СЦЕНЕ ТЕЛЕСНОГ ВЕЖБАЊА НА МОЗАИЦИМА РАНОГ ХРИШЋАНСТВА

Бокан Божо, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија
Бокан Марко, Aкадемија уметности Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Србија
Марковић Милош, Aкадемија уметности Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, Србија


ТРАГОМ ТЕРМИНА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Зоран Милошевић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду
Мичурин Мирче Берар, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду


ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ИНКЛУЗИЈЕ У ЕВРОПИ

Balint Nela Tatiana, Faculty of Movement, Sports and Health Sciences, University „Vasile Alecsandri” of Bacău, Romania


ГОДИНА 2013 – ГОДИНА ЗНАЧАЈНИХ ЈУБИЛЕЈА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ИЗ БЕОГРАДА У ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНИХ КАДРОВА

Слађана Мијатовић, Факултет спорта и физичког васпитања. Универзитет у Београду


ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ АСПЕКАТА ГИМНАСТИЧКОГ ПОКРЕТА У УКРАЈИНИ

Ivashchenko Sergii, Национални Универзитет физичког васпитања и спорта Украјине


ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ОЛИМПИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Виолета Шиљак, Факултет за менаџмент у спорту, Београд, Србија
Ивана Парчина, Факултет за менаџмент у спорту, Београд, Србија
Александра Перовић, Факултет за менаџмент у спорту, Београд, Србија


НАСТУП МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НА ПРВИМ ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА ОДРЖАНИМ У АТИНИ 1896. ГОДИНЕ
Олимпијска прича о правди и неправди


Ненад Живановић, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија
Димитрије Рашовић, Универзитет Подгорица, Црна Гора
Небојша Ранђеловић, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија
Даница Пиршл, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија


СОКОЛСКА ИДЕОЛОГИЈА ЧЕДЕ МИЛИЋА

Кристина М. Пантелић Бабић, Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Република Српска
Петар Д. Павловић, Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Република Српска

Vol. 1 No. 2 - 2014

СОКОЛСКИ ПОКРЕТ У ВОЈВОДИНИ ОД 1869 ДО 1945. ГОДИНЕ

Шешум Велимир, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду
Милошевић Зоран, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду


ОСНИВАЊЕ СРПСКОГ СОКОЛА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 1904.

Димић Жарко, Архив Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима
Милошевић Зоран, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду
Шешум Велимир, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду


ОСНИВАЊЕ СРПСКЕ СОКОЛСКЕ ЖУПЕ У АМЕРИЦИ И ЊЕН РАД ДО КРАЈА 1911. ГОДИНЕ

Павловић Петар Д., Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Република Српска
Пантелић Бабић Кристина М., Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Република Српска
Павловић Данило, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија
Пиршл Даница, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија


ПИЈЕР ДЕ КУБЕРТЕН – ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ КАО НЕУСПЕЛИ ПОКУШАЈ ОБРАЗОВАЊА ПУТЕМ СПОРТА И ЊЕГОВИ КАСНИЈИ ПОКУШАЈИ

Франтишек Семан, Факултет физичког васпитања и спорта, Комениус Универзитет Братислава, Словачка


ЖЕНСКЕ СВЕТСКЕ ИГРЕ

Парчина Ивана, Факултет за менаџмент у спорту, Алфа универзитет, Београд, Србија
Шиљак Виолета, Факултет за менаџмент у спорту, Алфа универзитет, Београд, Србија
Перовић Александра, Факултет за менаџмент у спорту, Алфа универзитет, Београд, Србија
Плакона Елена, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија


ИСТОЧНИК У ТЕМЕЉУ (НАШЕ) НАУКЕ

Живановић Ненад, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија
Ранђеловић Небојша, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија
Пиршл Даница, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија
Манић Ивана, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија


СTAВOВИ СTУДEНATA ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ ПРEMA УНИВEРЗИTETСКОМ СПOРTУ

Станковић Верољуб, Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини, Србија
Павловић Петар, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска
Илић Јелена, Војна академија, Универзитет Одбране, Београд, Србија


СИНКРЕТИЗАМ АГОНА, АТЛЕТИЗМА И РАТА У АНТИЧКОЈ ГРЧКОЈ

Шиљак Виолета, Факултет за менаџмент у спорту, Алфа универзитет, Београд, Србија
Селаковић Војкан, Факултет за менаџмент у спорту, Алфа универзитет, Београд, Србија

 

Vol. 2 No. 1 - 2015

РАЗВОЈ ЧАСОПИСА “ТЕОРИА И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОИ КУЉТУРИ” (1925—2015)

Људмила Љубашева, Руски државни универзитет за физичко образовање, спорт, омладину и туризам, Москва, Русија
Сергеи Пронин, Национални државни универзитет за физичку културу, спорт и здравље назван по П.Ф.Лесгафту, Санкт Петербург, Русија


СРПСКО СОКОЛСКО ДРУШТВО У БАЊОЈ ЛУЦИ

Мирјана Продановић, Основна школа „Бранко Ћопић“ Прњавор, Република Српска
Петар Д. Павловић, Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Република Српска


СОКОЛСКО ДРУШТВО СРПСКИ СОКО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ОД 1904. ДО 1945.

Велимир Шешум, Факултет спорта и туризма у Новом Саду, Универзитет Едуконс
Бојан Међедовић, Факултет спорта и туризма у Новом Саду, Универзитет Едуконс


НЕКИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА МАСОВНЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ИСТОЧНИМ ДЕЛОВИМА УКРАЈИНЕ

Сергеј Ивашченко, Украјински државни универзитет за физичку културу и спорт


СТАВОВИ СРЕДЊОШКОЛАЦА О ВЕЗАМА ПОЛИТИКЕ И СПОРТА

Небојша Ранђеловић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија Данијела Живковић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија Звездан Савић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија Даница Пиршл, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија Никола Стојановић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Србија Павле Ранђеловић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу, Србија


КУЛТУРА ОДНОСА ПРЕМА ТЕЛУ У СОЦИЈАЛНОЈ ЕТИЦИ И БИОЕТИЦИ ПРАВОСЛАВНИХ ХРИШЋАНА

Ивица Живковић


РЕТОРИЧКА РАЗМАТРАЊА ФИЛОСОФА О ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ: ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА ОД АНТИЧКЕ ГРЧКЕ ДО САВРЕМЕНОГ ДОБА

Дејан Миленковић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион‐Никола Тесла“, Београд, Србија
Весна Миленковић, Факултет за спорт, Универзитет „Унион‐Никола Тесла“, Београд, Србија
Славица Цветковић, Гимназија Пирот, Србија

 

Vol. 2 No. 2 - 2015

СРПСКИ СОКО У ЧИКАГУ (ИЛИНОИС)

Петар Д. Павловић, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бања Луци, Република Српска
Ненад Живановић, ФИЕП Европа, Председник Секције за историју физичког васпитања и спорта, Србија
Кристина М. Пантелић Бабић Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бања Луци, Република Српска
Данило П. Павловић, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бања Луци, Република Српска


РЕКОНСТРУКЦИЈА И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ РИМСКИХ ЛЕГИЈА НА ТЕРИГОРИЈИ СРБИЈЕ

Наташа Митић Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Србија


ДОПРИНОС ЗАВОДА ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РАЗВОЈУ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Слађана Мијатовић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Београд, Србија
Мирослав Стевановић, Завод за спорт и медицину спорта РепубликеСрбије, Београд, Србија
Виолета Шиљак, Факултет за менаџмент у спорту, Алфа Универзитет, Београд, Србија
Владан Вукашиновић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Београд, Србија


ФЕНОМЕНОЛОШКИ АСПЕКТИ СПОРТА И КУЛТУРЕ

Ненад Живановић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Ниш, Србија
Петар Павловић, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бања Луци, Бања Лука, Српска
Верољуб Станковић, Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини, Лепосавић, Србија
Зоран Милошевић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија
Небојша Ранђеловић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Ниш, Србија
Даница Пиршл, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу, Ниш, Србија

 

Vol. 3 No. 1 - 2016

ПРОГРАМ ГИМНАСТИКЕ У ОБУЦИ ВОЈНИХ СТРУКТУРА СРБИЈЕ ОД 1850. ГОДИНЕ

Владан Вукашиновић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија
Драган Стрелић, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, Србија
Саша Вајић, Војна академија, Универзитет одбране у Београду, Србија
Виолета Шиљак, Факултет за менаџмент у спорту, Алфа БК Универзитет, Београд, Србија


СРПСКИ СОКО У ГЕРИЈУ (ИНДИЈАНА)

Петар Д. Павловић, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет Бања Лука, Република Српска
Ненад Живановић, ФИЕП Европа, Председник Секције за историју физичког васпитања и спорта, Србија
Кристина М. Пантелић Бабић, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет Бања Лука, Република Српска
Данило П. Павловић, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет Бања Лука, Република Српска


ОПАСНОСТ ЗЛОУПОТРЕБЕ И ЈОГА КАО НАЈВЕЋА СТРАНПУТИЦА И ПРОВАЛИЈА ПРЕД СПОРТОМ И САЖЕТАК ПСИХОТЕРАПИЈОМ

Иларион Ђурица, Свештеник Српске православне цркве


АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ ‐ ПРОСТОР ОСЛОБОЂЕН ”ОКОВА” ТАКМИЧАРСКИХ РЕЗУЛТАТА

Владимир Милетић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета из Београда
Жељко Рајковић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета из Београда
Хаџи Милош В. Видаковић, Факултет спорта и физичког васпитања у Лепосавићу, Универзитета у Приштини са привременим средиштем у Косовској Митровици


ОГЛЕД О ЕТИЧКИМ ВРЕДНОСТИМА ТЕЛЕСНОГ КРЕТАЊА-ВЕЖБАЊА У ДЕЛУ МИЛИВОЈА МАТИЋА

Божо Бокан, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија
Милош Марковић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Србија


ВРЕДНОСТИ ЗНАКА У ТЕОРИЈИ И ФИЛОЗОФИЈИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У МАТИЋЕВОМ ОПУСУ

Владимир Кебин, Републички саветник у пензији


НОВА ПАРАДИГМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – ПУТЕВИМА ПРОФЕСОРА МАТИЋА

Горан Петровић, ОШ „Младост“, Београд, Србија


АПОЛОГ(ИЈА) СТРУКЕ

Ненад Живановић, ФИЕП Европа, Председник Секције за историју физичког васпитања и спорта, Србија

 

Vol. 3 No. 2 - 2016

ВАСА ПЕЛАГИЋ – ИСТОЧНИК НА ЗАПАДУ

Ненад Живановић, ФИЕП Европа – Председник секције за историју физичког васпитања и спорта
Петар Д. Павловић, ФИЕП Европа – Заменик председника секције за историју физичког васпитања и спорта
Кристина М. Пантелић Бабић, ФИЕП Европа – Секретар секције за историју физичког васпитања и спорта


ПОЈАВА ОЛИМПИЈСКЕ МИСЛИ У СРБИЈИ У ГРАЂАНСКИМ ГИМНАСТИЧКИМ И ДРУГИМ СПОРТСКИМ ДРУШТВИМА ИКЛУБОВИМА

Слађана Мијатовић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду, Република Србија
Виолета Шиљаk, Факултет за менаџмент у спорту, Алфа универзитет, Београд, Република Србија
Владан Вукашиновић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду, Република Србија


ПЕТАР КОЧИЋ (СРПСКИ СОКО) И ПРВИ СВЕТСКИ РАТ (СА ОСВРТОМ НА ЊЕГОВЕ ПОЛИТИЧКЕ РАДОВЕ И СТАВОВЕ)

Ратко Р. Марковић Риђанин, Виши библиограф, Народна библиотека Србије, Београд


СТАВОВИ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ИЗ БЕОГРАДА О УТИЦАЈУ АЛПИНИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ НА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ГРУПЕ И НА БУДУЋИ РАД У СТРУЦИ

Владимир Милетић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета из Београда
Жељко Рајковић, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета из Београда
Хаџи Милош В. Видаковић, Факултет спорта и физичког васпитања у Лепосавићу, Универзитета у Приштини са привременим средиштем у Косовској Митровици


УТИЦАЈ НОВИХ МЕДИЈА НА РАЗВОЈ НАВИЈАЧКИХ ГРУПА И ПОДСТИЦАЊЕ ХУЛИГАНИЗМА

Миљана Николић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија


ПСИХОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СКАЛЕ ЗА МЕРЕЊЕ СПРЕМНОСТИ ЗА АКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ НА ЧАСОВИМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Јелена Петровић, Универзитет Одбране, Војна академија, Београд, Србија
Зоран Милошевић, Универзизтет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, Србија
Иван Петровић, Универзитет Одбране, Војна академија, Београд, Србија

 

Vol. 4 No. 2 - 2017

ПРОЛЕГОМЕНА ИСТРАЖИВАЧИМА ИСТОРИЈЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Стефан Илић – Висока школа струковних студија & „Академија фудбала“ Београд
 

ОРГАНИЗОВАНО ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ 19. ВЕКА: ПОТРЕБА, ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЈА

Ненад Живановић, ФИЕП Европа – Председник секције за историју физичког васпитања и спорта
Зоран Милошевић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, Србија


ВРСТЕ И ОБЛИЦИ ТЕЛЕСНОГ ВЕЖБАЊА У ПРИВАТНИМ ШКОЛАМА И ГИМНАСТИЧКИМ
ДРУШТВИМА ЗА ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ КНЕЖЕВИНЕ И КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

Слађана Мијатовић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду, Србија


СА ГИМНАСТИКОМ ЈЕ ПОЧЕЛО...
ТЕЛОУПРАЖНЕНИЈА, ТЕЛОВЕЏБАЊЕ,
ГИМНАСТИСАЊЕ, СОКОЛСКА ТЕЛОВЕЖБА...


Владан Вукашиновић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Виолета Шиљак, Европски центар за мир и развој Универзитета за мир УН, Београд, Србија
Соња Коцић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Саша Вајић, Војна академија, Универзитет одбране, Београд, Србија


ПОЧЕЦИ СРПСКОГ СОКОЛСТВА У ХЕРЦЕГОВИНИ

Кристина М. Пантелић Бабић, ФИЕП Европа – Секретар секције за историју физичког васпитања и спорта
Петар Д. Павловић, ФИЕП Европа – Заменик председника секције за историју физичког васпитања и спорта
Ненад Живановић, ФИЕП Европа – Председник секције за историју физичког васпитања и спорта


СОКОЛСКИ СЛЕТОВИ МОРАВСКЕ СОКОЛСКЕ ЖУПЕ НИШ

Звездан Савић, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш
Небојша Ранђеловић, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш
Никола Стојановић, Факултет спорта и физичког васпитања Ниш


МЕТОДИКА СОКОЛСКОГ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА ЗА СВА ВРЕМЕНА

Габриела Крагујевић, Учитељски факултет Универзитета у Београду (пензионер)


ОСНИВАЊЕ БЕОГРАДСКОГ ДРУШТВА ЗА ГИМНАСТИКУ И БОРЕЊЕ

Јевђа А. Јевђевић, Савез Српски Соко, Крагујевац, Србија
 
Повратак на врх