XII МЕЂУНАРОДНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA "ОБРАЗОВАЊЕ У СПОРТУ"

Read more »


3. Meђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja „АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС”

Read more »


Виолета Шиљак - члан Српске краљевске академије иновативних наукa

Београд, 29. децембар 2015.

Read more »


Међународна научна конференција

МЕНАЏМЕНТ, СПОРТ, ОЛИМПИЗАМ

Београд, 29. Мај 2015.

Read more »


Међународна научна конференција Факултета за менаџмент у спорту, Алфа Универзитета у Београду


Проф. др Виолета Шиљак, председник организационог одбора

Слике са оснивачког састанка уредништва часописа


Прочитај више »


АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС

Ниш, 30.05. - 01.06.2013.

Прочитај више »


8. ФИЕП Европски конгрес и састанак ФИЕП делегата, Братислава, Словачка, 29.8. - 1.9.2013.


Прочитај више »


Научна конференција

АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС

Ниш, 31.08. - 02.09.2011.

Прочитај више »


Сусрет историчара физичке културе


Прочитај више »


Повратак на врх